Pryvacyverklaring

KASTAR vzw doet er alles aan uw persoonsgegevens bij bezoek aan deze website en na registratie op ons platform op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken volgens de bepalingen opgenomen in de GDPR-wetgeving.

Wie zijn wij?

KASTAR vzw, met maatschappelijke zetel te Fazantenstraat 14, 2811 Leest, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0847.390.416

Enkel medewerkers en daartoe gemachtigde derden die naargelang hun taken over uw persoonsgegevens dienen te beschikken kunnen deze gegevens ook daadwerkelijk raadplegen.

Indien u bijkomende informatie wenst betreffende uw gegevens kan u steeds met de vzw contact opnemen.

Data Protection Officer

Met bijkomende vragen betreffende uw persoonsgegevens kunt u richten tot:

Gery Duyck (gery.duyck@kastar.eu)

Welke persoonsgebonden gegevens verzamelen wij?

Voor onze dagelijkse werking, communicatie en administratie verzamelen wij tal van gegevens, hieronder geven wij graag een overzicht van de bewaarde gegevens en waarom wij deze nodig achten.  Gegevens met een (*) zijn verplicht aan ons te verstrekken, anderen zijn facultatief.

Algemene informatie

 • Nationaliteit*
 • Rijksregisternummer*
 • Geslacht*
 • Geboorteplaats*
 • Geboortedatum*
 • Sociaal statuut*
 • GSM-nummer*
 • E-mailadres*
 • Profielfoto
 • Adres (Straat, Nummer, Postcode, plaats, Land)*

Deze gegevens zijn noodzakelijk om u te identificeren, voor onze zakelijke en technische (login) communicatie en een arbeidsovereenkomst te kunnen opstellen.  Wij verwerken uw gegevens enkel in het kader van onze administratie en boekhouding.  Indien u dit niet wenst, zijn wij niet in staat om de dienstverlening waarvoor u zich registreerde uit te voeren.

Bankrekening

 • IBAN-nummer (*)
 • BIC-code

Uw financiële gegevens worden strikt gebruikt voor onze loonadministratie en de uitbetalingen.

Contactpersoon in geval van nood (ICE)

 • Naam (*)
 • GSM-nummer (*)
 • Relatie tov jezelf (*)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in geval van nood (bijvoorbeeld na een werkongeval).

Medische gegevens

 • Allergieën
 • Angsten
 • Fysieke klachten

Uw medische info gebruiken wij om rekening te houden met mogelijke fysieke beperkingen.

Andere gegevens

 • Werk voorkeuren
 • Werkervaring
 • Attesten zoals: EHBO(*), werktuigen opleidingen
 • Talenkennis
 • Rijbewijs
 • Bezit van een wagen
 • Studies (Onderwijsinstelling & richting)

Deze gegevens worden gebruikt om doelgericht een uitvraag te doen naar mensen welke aan een bepaald profiel voldoen.  Deze zijn allen facultatief (met uitzondering van het bezit van een EHBO-attest), maar laten ons indien volledig toe u interessantere voorstellen te sturen.

Kledij

 • Schoenmaat (*)
 • T-shirtmaat (*)

Deze gegevens worden gebruikt indien wij werkkledij dienen te voorzien.

Sociale Media

 • Google agenda
 • iCloud agenda
 • Facebook Messenger

U kunt ervoor kiezen uw Google of iCloud agenda te koppelen, ook kunnen wij u indien gewenst via Facebook Messenger contacteren.

Anders verstrekte gegevens

Wanneer u ons mondeling, per telefoon, e-mail, sms, Messenger, … extra informatie verstrekt kunnen deze mogelijks worden bewaard indien deze relevant zijn voor toekomstige uitvragen of uw dossieradministratie.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens via ons online platform Kastar.  Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van de externe serviceprovider Beeple.

Beeple BVBA is een Belgisch bedrijf met hoofdzetel te Cogels Osylei 81/1, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0647.889.625

Hoewel uw gegevens bij Beeple worden bewaard, blijft KASTAR vzw er de enige eigenaar van. Beeple kan uw gegevens niet zonder onze toestemming inkijken en/of voor eigen doeleinden gebruiken.

KASTAR vzw blijft verantwoordelijk als aanspreekpunt voor het beheer van uw informatie.

Beeple werkt zelf ook continu om uw data en privacy te waarborgen.  Hieronder een kort overzicht van maatregelen welke door Beeple werden genomen om uw privacy te waarborgen.  (Volledig statement op http://www.beeple.eu/gdpr)

Privacy maatregelen

 • Standaard gebruik van HTTPS en beveiligde verbindingen voor alle gegevensoverdrachten.
 • Afgeschermde hosting en server omgeving (AWS) waarbij de servers en de data binnen de EU zijn gelocaliseerd.
 • “Security by design”, Beeple streeft veiligheid na in elke stap van het development proces en screent nieuwe features door hun DPO.
 • Externe audits helpen zwakheden bloot te leggen en het platform systematisch te verbeteren.

Toekomstige extra maatregelen

In de nabije toekomst staan nog enkele extra beveiligingsmaatregelen op de agenda:

 • Optionele 2-factor authenticatie voor administrators
 • Verplichting van het gebruik van meer ‘complexe’ wachtwoorden
 • Nazicht van data-exports in termen van privacy en het eventueel verwijderen van persoonsgebonden gegevens
 • Interne NDA-procedures voor nieuwe en oude medewerkers
 • Screening van alle digitale toeleveranciers

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe met niemand gedeeld of doorgegeven aan derde partijen indien dit niet noodzakelijk is.

Het doorgeven van uw gegevens is bijgevolg enkel van toepassing voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, onze loonadministratie en omwille van organisatorische en/of veiligheidsredenen bij (grote) evenementen.

Mogelijk kunnen wij ook uw profiel, al dan niet anoniem, delen met een opdrachtgever in de selectiefase voor geschikte kandidaten.  Uw gegevens worden enkel in functie van de opdracht verstrekt en worden onder geen enkele voorwaarde voor andere zaken gebruikt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig om de dienstverlening waarvoor u zich inschreef te kunnen uitvoeren.  Hierbij respecteren wij elke mogelijke wettelijke verjaringstermijnen welke voor verschillende doeleinden gelden (bvb boekhoudkundig voor facturatie en loonadministratie).

Welke rechten heeft u?

Inkijken en aanpassen van uw gegevens

U kan uw gegevens steeds inkijken, verbeteren of aanvullen via ons onlineplatform Kastar (https://jobs.kastar.eu).

Uw gegevens laten verwijderen

Wanneer u niet langer meer van onze diensten wenst gebruik te maken, kunt u ervoor kiezen uw account te stoppen via Kastar.

Wij zullen u nadien niet meer contacteren en uw gegevens verwijderen, met uitzondering van deze waartoe wij mogelijk nog wettelijk verplicht zijn bij te houden voor boekhoudkundige redenen.  In dit geval beperken wij de toegang tot deze gegevens waardoor deze in geen enkel geval nog voor andere zaken kunnen worden gebruikt.

Directe overdracht naar derden

Indien gewenst kunnen wij uw volledig dossier overdragen aan een derde partij.  Niet alle gegevens komen hiervoor in aanmerking en dienen geval per geval te worden onderzocht.

Communicatie doeleinden

Via uw Kastar profiel kunt u aangeven welke communicatiekanalen wij mogen gebruiken voor uitvragen (campagnes).  Wij respecteren uw voorkeuren door u enkel via de geselecteerde kanalen te contacteren. Indien u geen communicatiekanaal selecteert kunnen wij u niet contacteren en zal u dus niet op de hoogte worden gebracht van nieuwe opportuniteiten.